Volitelné předměty

Seminář z literatury  

Seminář z Biologie

Praktika z Fyziky